Skip to content

Pasuk savo smegenis kaip mokslininkas!

Ši mokymosi veikla padės mokytis idėjų apie mokslo prigimtį. Joje nėra konkrečių gamtos mokslų turinio žinių. Mokiniai renka informaciją ir stengiasi priartinti sakinį. Įtvirtinta dviprasmybė ir galimi keli atsakymai. 

Mokinys gebės: Naudotis samprotavimo ir problemų sprendimo įgūdžiais. Performuluoti idėjas, remdamiesi naujai įgytomis žiniomis. Apibūdinti mokslo prigimties aspektus Nubrėžti realaus pasaulio sąsajas su mokslu.

Pagrindinė idėja

CreatorMonika Mačiulienė
Mokymo programų temos Informacinės technologijos, mokslas
Laiko trukmė 60 minučių
Švietimo metodas Tiriamasis mokymasis
KompetencijosSkaitmeninis raštingumas, kritinis mąstymas, kūrybiškumas, mokslinis raštingumas
Mokinių klasė8-12 kl.
Nuoroda į darbalapįLietuviškai:
Nuoroda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *